Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa)

Hyvinkään Reserviläisissä toimii Vapepa-hälytysryhmä. Nykymuotoinen ryhmä on perustettu keväällä 2015 ja uusia jäseniä otetaan ilolla vastaan. Tervetulleita ovat kaikki HyResin jäsenet joka ovat kiinnostuneita lähtemään tarvittaessa viranomaisten avuksi kun ammattilaisten resurssit eivät riitä.

Tyypillisin Vapepa-tehtävä on kadonneiden etsiminen, koko Suomen alueella Vapaaehtoisen pelastuspalvelun joukkoja käytetään vuosittain yli 200:ssa etsinnässä. HyResin ryhmä on ilmoitettu tällä hetkellä vain etsintä-hälytyksiin. Muunlaiset tehtävät voisivat liittyä vaikkapa liikenneonnettomuuksiin, tulipaloihin tai ympäristöonnettomuuksiin. Vapepa voidaan hälyttää tarjoamaan mm. ensiapua, ensihuoltoa tai vaikkapa auttamaan onnettomuusalueen eristämisessä.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on koulutettua ja koordinoitua auttamistoimintaa, joka tapahtuu aina viranomaisten johdon ja ohjeiden mukaisesti. Vapepa-hälytys tapahtuu ennakkoon sovitun hälytysorganisaation kautta. Hälytyksen saatuaan ryhmän jäsen vastaa hälyttäjälle, pystyykö lähtemään. Aina ei ole mahdollista lähteä, eikä se ryhmään kuulumisen edellytys olekaan. Tärkeintä on, että hälytyksen tullen saadaan riittävän suuri joukko liikkeelle, jotta tehtävä pystytään hoitamaan. Sen vuoksi auttajaverkoston on hyvä olla mahdollisimman laaja. Hyvinkää kuuluu Keski-Uudenmaan Vapepa-toimikunnan alueeseen. Joissakin tapauksissa apua voidaan tarjota oman toiminta-alueen lisäksi myös naapurialueille.

Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu on tärkeä resurssi viranomaisille ja merkittävä tekijä kansalaisten turvallisuudelle, lähde rohkeasti mukaan antamaan oma panoksesi!

HyRES lahjoitti huomioliivit yhdistyksen VAPEPA ryhmälle vuonna 2015.

Lisätietoa vapepasta: www.vapepa.fi/hyvinkaan-paikallistoimikunta - osoitteesta

Yhteystiedot:
Lauri Lehtonen
vapepa@hyres.fi
p. 0400213170
DESIGN BY JANNE VÄLIAHDETadmin-login